Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

Linda Helene Sillat

õpitehnoloogiate dotsent
Digitehnoloogiate instituut

E-mail: linda.sillat@tlu.ee

Profiilid: TLU | ETIS | Google Scholar

Kavandatud kursused Toimunud kursused Juhendamisel lõputööd Juhendatud lõputööd Vastutus
 

Juhendatud lõputööd

2023

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
IFIOM/21.DT Digivahendite kasutamine spetsiifiliste õpiraskustega õpilaste õppetöö toetamiseks 01.06.2023 ETERA
IFHTM/20.DT Väljakutsed STEAM-õppe rakendamisel koolieelses lasteasutuses 30.05.2023 ETERA
IFHTM/21.DT Kaasava võrgustikumudeli valideerimine ProgeTiigri programmi näitel 30.05.2023 ETERA
IFHTM/21.DT Personaliseeritud õpiteede loomine õpetajate digipädevuse arengu toetamiseks Kose Gümnaasiumi näitel 30.05.2023 ETERA
IFHTM/20.DT Digitaalne õppematerjal lapse digipädevuse arendamiseks koolieelses eas 29.05.2023 ETERA (kaasjuhendaja)
IFHTM/21.DT Õpetajakoolituse õppejõudude professionaalse digipädevuse arengu toetamine Tallinna Ülikooli näitel 29.05.2023 ETERA
IFHTM/21.DT Erinevate huvigruppide vajadused eelkooliealise lapse digipädevuse hindamiseks ja dokumenteerimiseks 29.05.2023 ETERA

2022

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
IFHTM/19.DT Lindude rändeteemalise digimängu loomine eelkooliealistele lastele 27.05.2022 ETERA
DTLGM/15.DT Personalized Learning in Early Childhood Education in Estonia and Opportunities to Support it Through Technology: Using ALPA Kids Application 26.05.2022 ETERA
IFHTM/20.DT Õpetaja professionaalset arengut toetava digipädevuse enesehindamise tagasiside prototüüp 26.05.2022 ETERA (kaasjuhendaja)

2021

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
IFHTM/19.DT Digitaalse arengumapi prototüübi arendamine ja evalveerimine alushariduses 03.06.2021 ETERA
IFHTM/19.DT Jagatud juhtimise toetamine läbi haridustehnoloogia õpivõrgustiku alushariduse näitel 03.06.2021 ETERA
IFHTM/19.DT Algklasside programmeerimisõpetuse õppematerjalide kvaliteedi hindamine ja valideerimine 03.06.2021 ETERA
IFIOM/18.DT Digipädevuste hindamisvahendi disainimine ja piloteerimine Raplamaa 3. klassi õpilaste seas 03.06.2021 ETERA
IFIOM/19.DT Õpetajate digipädevuse kaardistamine Järveküla kooli näitel 03.06.2021 ETERA
DTLGM/19.DT Impact of Language Learning Games for Preschool Children Based on the Case Study of Alpa Kids Application 01.06.2021 ETERA

2020

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
IFHTM/18.DT Digipöördega seotud muudatused üldhariduskoolide õpetajate igapäevatöös Tallinna koolide näitel 10.06.2020 ETERA
IFHTM/18.DT Lasteaialapse digipädevused ja nende arendamine õpetajate arvamuses 10.06.2020 ETERA
IFHTM/18.DT Arendusprogramm digipädevuste kujundamiseks rakenduskõrghariduse õppejõududele Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledži näitel 10.06.2020 ETERA
IFHTM/14.DT Sotsiaalainete diagnostilise e-hindamise mudeli arendus 09.06.2020 ETERA

2019

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
IFHTM/16.DT Eelkooliealise lapse programmeerimisoskuse arengu toetamine LEGO robotite rakendamisel 05.06.2019 ETERA
IFHTM/17.DT Digitaalse lugemispäeviku rakendamine lugemismotivatsiooni toetamiseks esimeses kooliastmes 05.06.2019 ETERA
IFHTM/15.DT Noorsootöötajate digipädevuste arendamine nutikas noorsootöös 04.06.2019 ETERA

2018

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
IFHTM/16.DT Õppeanimafilmid lasteaia õppetöös: õpetajate suhtumine, kogemused ja vastuvõtt 08.06.2018 ETERA (kaasjuhendaja)