Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

Kalle Kivi

informaatika õpetaja
Digitehnoloogiate instituut

E-mail: kalle.kivi@tlu.ee

Profiilid: TLU

Kavandatud kursused Toimunud kursused Juhendamisel lõputööd Juhendatud lõputööd Vastutus
 

Vastutav õppejõud

Ainekood Aine nimetus Maht EAP
IFI6030.DT 3D modelleerimine 5
IFI6053.DT 3D mudelid ja CAM 3
IFI6077.DT 3D modelleerimine I 4
IFI6105.DT 3D modelleerimine II 4