Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFIMM/23.DT Inimese ja arvuti interaktsioon — Kevad 2025

Erialaained: Kogemuste kujundamine, ühiskonna kujundamine  
Valikained Maht EAP Vastutav õppejõud  
IFI7304.DT Taju ja tähelepanu digitaalses meedias 4 Mati Mõttus en
 
Praktika  
Valikained Maht EAP Vastutav õppejõud  
DTI7001.DT Välispraktika 9 Vladimir Tomberg en
 
Kohustuslikud ained: 0 EAP
Valikained: 13 EAP