Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFIMM/23.DT Inimese ja arvuti interaktsioon

Üleülikoolilised ained  
Kohustuslikud ained 6 EAP Maht EAP Sügis 2023 Kevad 2024 Sügis 2024 Kevad 2025 Vastutav õppejõud  
YID6001.YM ELU - Erialasid Lõimiv Uuendus 6   6      
 
Erialaainete tasanduskursused  
Valikained vähemalt 4 EAP Maht EAP Sügis 2023 Kevad 2024 Sügis 2024 Kevad 2025 Vastutav õppejõud  
IFI7161.DT Disaini teooria ja metoodika 4 4       Merja Lina M. Bauters en
IFI7314.DT Lõppkasutaja tarkvaraarendus 4 4       Mohammed Mahmood Ibrahim Ockba en
 
Erialaained: Kogemuste kujundamine, ühiskonna kujundamine  
Kohustuslikud ained 12 EAP Maht EAP Sügis 2023 Kevad 2024 Sügis 2024 Kevad 2025 Vastutav õppejõud  
IFI7176.DT Uurimismeetodid inimese-arvuti interaktsioonis 4 4       Abiodun Afolayan Ogunyemi en
IFI7180.DT Prototüüpide loomine 4   4     Vladimir Tomberg en
IFI7404.DT Disainimõtlemine ja generatiivsed uuringud 4 4       Iuliia Paramonova en
Valikained vähemalt 8 EAP Maht EAP Sügis 2023 Kevad 2024 Sügis 2024 Kevad 2025 Vastutav õppejõud  
IFI7160.DT Inimese ja arvuti interaktsiooni aktuaalsed teemad 4       4 Vladimir Tomberg en
IFI7304.DT Taju ja tähelepanu digitaalses meedias 4       4 Mati Mõttus en
IFI7305.DT Tunnetus ja emotsioon digitaalses meedias 4 4       Mati Mõttus en
IFI7364.DT Interaktsioonidisaini psühholoogia 4     4   - Farhat-Ul-Ain en
 
Erialaainete aluskursused  
Kohustuslikud ained 18 EAP Maht EAP Sügis 2023 Kevad 2024 Sügis 2024 Kevad 2025 Vastutav õppejõud  
IFI7065.DT Magistritöö seminar I 3   3     David Jose Ribeiro Lamas en
IFI7066.DT Magistritöö seminar II 3     3   David Jose Ribeiro Lamas en
IFI7308.DT Uurimismeetodid 6   6     Nuno Correia en
IFI7316.DT Inimese ja arvuti interaktsiooni alused 6 6       - Farhat-Ul-Ain en
Valikained vähemalt 4 EAP Maht EAP Sügis 2023 Kevad 2024 Sügis 2024 Kevad 2025 Vastutav õppejõud  
IFI7041.DT Andmeanalüüs: statistiline andmestik ja kirjeldav statistika 4     4   - Farhat-Ul-Ain en
IFI7044.DT Andmeanalüüs: üldistav statistika 4 4       - Farhat-Ul-Ain en
 
Projekti elutsükkel  
Kohustuslikud ained 24 EAP Maht EAP Sügis 2023 Kevad 2024 Sügis 2024 Kevad 2025 Vastutav õppejõud  
IFI7313.DT Interaktsioonidisaini meetodid 4   4     Vladimir Tomberg en
IFI7340.DT Interaktiivsete tarkvarasüsteemide loomine 4   4     Mohammed Mahmood Ibrahim Ockba en
IFI7341.DT Kasutajakogemuse hindamine 4   4     Sonia Claudia da Costa Sousa en
IFI7362.DT Interaktsioonidisaini praktikum 12     12   Mustafa Can Özdemir en
 
Eriala valikained  
Valikained vähemalt 8 EAP Maht EAP Sügis 2023 Kevad 2024 Sügis 2024 Kevad 2025 Vastutav õppejõud  
IFI7172.DT Kasutajakesksed tarkvaralahendused 4     4   Sonia Claudia da Costa Sousa en
IFI7303.DT Füsioloogia-põhine ja afektiivne tarkvaraarendus 4   4     Mati Mõttus en
IFI7312.DT Usalduse aspektid infotehnoloogias 4 4       Sonia Claudia da Costa Sousa en
IFI7317.DT Digitaalse ligipääsetavuse töötuba 4     4   Vladimir Tomberg en
IFI7343.DT Ümbritsev arvutustehnika 4     4   Yulia Sion en
IFI7361.DT Käitumise muutmisele suunatud disain 4   4     Vladimir Tomberg en
 
Praktika  
Valikained vähemalt 6 EAP Maht EAP Sügis 2023 Kevad 2024 Sügis 2024 Kevad 2025 Vastutav õppejõud  
DTI7001.DT Välispraktika 9       9 Hans Põldoja  
IFI7353.DT Praktika 6     6   Vladimir Tomberg en
 
Vabaained  
Valikained vähemalt 6 EAP  
 
Magistritöö  
Kohustuslikud ained 24 EAP  
 
Semestrivaade: Sügis 2023 Kevad 2024 Sügis 2024 Kevad 2025
 
Nominaaljaotuse tasakaal
 
Õppekava: https://ois2.tlu.ee/tluois/kava/IFIMM/23.DT
Õppekava inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/programme/IFIMM/23.DT