Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

DTI7001.DT Välispraktika

Õppeaine nimetus inglise keeles: Traineeship Abroad
Õppeaine maht: 9 EAP
Kontrollivorm: arvestus
Vastutav õppejõud: Hans Põldoja
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/DTI7001.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/DTI7001.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused