Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

DTI7001.DT Välispraktika

Õppeaine nimetus inglise keeles: Traineeship Abroad
Õppeaine maht: 9 EAP
Kontrollivorm: arvestus
Vastutav õppejõud: Hans Põldoja
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/DTI7001.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/DTI7001.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Kevad 2025

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFIMM/23.DT Inimese ja arvuti interaktsioon Vladimir Tomberg en

Kevad 2026

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
DTSSM/24.DT Tehisintellekti lahendused jätkusuutlikele ühiskondadele Merja Lina M. Bauters en
IFIMM/24.DT Inimese ja arvuti interaktsioon Vladimir Tomberg en