Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFITD/21.DT Infoühiskonna tehnoloogiad — Sügis 2022

Üldained  
Valikained Maht EAP Vastutav õppejõud  
IFI8004.DT Mitmemõõtmeline statistika: dispersioon- ja regressioonanalüüs 4 Katrin Niglas en
KAD8045.HR Õppimine ja õpetamine ülikoolis 4  
 
Kohustuslikud ained: 0 EAP
Valikained: 8 EAP