Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFITD/21.DT Infoühiskonna tehnoloogiad — Kevad 2023

Erialaained  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
IFI8101.DT Infoühiskonna käsitlused ja protsessid 8 Peeter Normak en
Valikained Maht EAP Vastutav õppejõud  
DTI8007.DT Teaduskollokvium 4 David Jose Ribeiro Lamas en
KAD8057.HR Teadusartikli kirjutamine 3 en
 
Kohustuslikud ained: 8 EAP
Valikained: 7 EAP