Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFITD/22.DT Infoühiskonna tehnoloogiad — Sügis 2022

Üldained  
Valikained Maht EAP Vastutav õppejõud  
EKE8007.HT Eesti teaduskeel ja terminoloogia 6  
IFI8004.DT Mitmemõõtmeline statistika: dispersioon- ja regressioonanalüüs 4 Katrin Niglas en
 
Erialaained  
Valikained Maht EAP Vastutav õppejõud  
IFI8110.DT Inimese-arvuti interaktsiooni uurimissuunad 4 David Jose Ribeiro Lamas en
 
Kohustuslikud ained: 0 EAP
Valikained: 14 EAP