Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

Janika Leoste

õpperobootika vanemteadur
Haridusteaduste instituut

E-mail: leoste@tlu.ee

Profiilid: TLU | ETIS | Google Scholar

Kavandatud kursused Toimunud kursused Juhendamisel lõputööd Juhendatud lõputööd Vastutus
 

Juhendatud lõputööd

2023

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
IFIOM/21.DT Raalmõtlemine ja robootika lõimitud MATIK projektõppes II kooliastmes 01.06.2023 ETERA
IFIOM/21.DT Raalmõtlemine ja robootika lõimitud MATIK projektõppes II kooliastmes 01.06.2023 ETERA

2022

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
IFIMM/19.DT Developing Driver Drowsiness Detection Framework by Using Deep Convolutional Neural Network 26.01.2022 ETERA

2021

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
IFIFB/18.DT Poppy-roboti abil tehisintellekti võimalustega tutvumine 02.06.2021 ETERA

2020

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
IFIOM/18.DT Digiõppevara kogumiku loomine õpperobotite integreerimiseks koolieelikute õppe- ja kasvatustegevustesse 19.06.2020 ETERA
IFIOM/18.DT Huviringide võrgustik abistava vahendina reaal- ja tehnoloogiahariduse omandamisel – tegevusuuring Eesti Kosmosekoolide Võrgustiku näitel 19.06.2020 ETERA (kaasjuhendaja)
IFIOM/18.DT Koostöine õpetamine robootikaga rikastatud tunnis 3. klassi matemaatika näitel 19.06.2020 ETERA
IFHTM/18.DT Koolieelse lasteasutuse õpetaja toetamine õpperobootika juurutamisel teadmiste omaksvõtu mudelit kasutades 09.06.2020 ETERA