Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFIFB/17.DT Informaatika

Üleülikoolilised ained  
Kohustuslikud ained 18 EAP Maht EAP Sügis 2017 Kevad 2018 Sügis 2018 Kevad 2019 Sügis 2019 Kevad 2020 Vastutav õppejõud  
DTI6001.DT Õppimine kõrgkoolis 6 6           Hans Põldoja  
IFI6201.DT Teaduslik mõtteviis 6       6     Jaanika Meigas  
YID6001.YM ELU - Erialasid Lõimiv Uuendus 6         6    
 
Erialane võõrkeel  
Valikained vähemalt 6 EAP Maht EAP Sügis 2017 Kevad 2018 Sügis 2018 Kevad 2019 Sügis 2019 Kevad 2020 Vastutav õppejõud  
LCE6421.HT Erialane inglise keel I 6       6      
LCE6422.HT Erialane inglise keel II 6       6      
LCE6423.HT Erialane inglise keel III 6       6      
 
Erialaained  
Kohustuslikud ained 72 EAP Maht EAP Sügis 2017 Kevad 2018 Sügis 2018 Kevad 2019 Sügis 2019 Kevad 2020 Vastutav õppejõud  
IFI6013.DT Andmebaaside projekteerimine 3 3           Jaagup Kippar  
IFI6018.DT Arvutivõrgud ja andmeside 4     4       Meelis Karp  
IFI6049.DT Intellektuaalne omand ja andmekaitse 3     3       Tanel Õunapuu  
IFI6057.DT Intelligentsed süsteemid 4         4   Jaagup Kippar  
IFI6068.DT Sissejuhatus infosüsteemidesse 4     4       Jelena Vendelin  
IFI6069.DT Programmeerimise põhikursus 4   4         Jaagup Kippar  
IFI6074.DT Programmeerimise alused 4 4           Inga Petuhhov  
IFI6076.DT Veebiprogrammeerimine 4 4           Andrus Rinde  
IFI6083.DT Algoritmid ja andmestruktuurid 4   4         Inga Petuhhov  
IFI6107.DT Sissejuhatus infoturbesse 4       4     Hillar Põldmaa  
IFI6207.DT Interaktsioonidisain 4     4       Mati Mõttus  
IFI6209.DT Operatsioonisüsteemide alused ja haldamine 6 6           Tanel Toova  
IFI6211.DT Eesrakenduste arendamine 4   4         Romil Rõbtšenkov  
IFI6212.DT Teoreetiline informaatika 4     4       Peeter Normak  
MLM6106.DT Praktiline matemaatika 4 4           Jüri Kurvits  
MLM6212.DT Diskreetse matemaatika elemendid 4     4       Tatjana Tamberg  
MLM6214.DT Hulgateooria ja loogika elemendid 4   4         Tatjana Tamberg  
MLM6216.DT Tõenäosusteooria elemendid 4       4     Alar Leibak  
Valikained vähemalt 18 EAP Maht EAP Sügis 2017 Kevad 2018 Sügis 2018 Kevad 2019 Sügis 2019 Kevad 2020 Vastutav õppejõud  
DTI7001.DT Välispraktika 9             Hans Põldoja  
IFI6028.DT Graafika ja muusika programmeerimine 3           3 Andrus Rinde  
IFI6071.DT Objektorienteeritud programmeerimine keeles C++ 3     3       Jaagup Kippar  
IFI6098.DT Andmeanalüüsi lahendused R-keeles 4         4   Jaagup Kippar  
IFI6099.DT Arvutimängud 4     4       Martin Sillaots  
IFI6105.DT 3D modelleerimine II 4           4 Kalle Kivi  
IFI6203.DT Robootika 4   4         Jaagup Kippar  
IFI6203.DT Robootika 4     4       Sander Aido  
IFI6203.DT Robootika 4         4   Tanel Toova  
IFI6206.DT Digipädevuste baaskursus 3 3           Kalle Kivi  
IFI6210.DT Eriala individuaalaine 3             Inga Petuhhov  
IFI6215.DT Arvutite ja võrkude haldamine 3       3     Meelis Karp  
IFI6224.DT Mobiilirakenduste arendamine 4       4     Roman Gorislavski  
 
Valikmoodul: Tarkvaraarendus  
Kohustuslikud ained 24 EAP Maht EAP Sügis 2017 Kevad 2018 Sügis 2018 Kevad 2019 Sügis 2019 Kevad 2020 Vastutav õppejõud  
IFI6054.DT Agiilne tarkvaraarendus 3       3     Marek Kusmin  
IFI6059.DT Rakenduste programmeerimine 4     4       Inga Petuhhov  
IFI6092.DT Tarkvara testimise alused 3   3         Sille Kaupmees  
IFI6095.DT Veebiraamistikud 3         3   Tauri Kirsipuu  
IFI6101.DT Asjade internet 3       3     Jaagup Kippar  
IFI6106.DT Andmebaasid 4     4       Priidu Paomets  
IFI6208.DT Üldotstarbelised arendusplatvormid 4   4         Jaagup Kippar  
 
Valikmoodul: Digitaalne meedia  
Kohustuslikud ained 24 EAP Maht EAP Sügis 2017 Kevad 2018 Sügis 2018 Kevad 2019 Sügis 2019 Kevad 2020 Vastutav õppejõud  
IFI6022.DT Digitaalne meedia 4     4       Andrus Rinde  
IFI6023.DT Arvutigraafika 4   4         Mati Mõttus  
IFI6077.DT 3D modelleerimine I 4       4     Kalle Kivi  
IFI6102.DT 3D animeerimine 3         3   Andrus Rinde  
IFI6104.DT Veebisaidi arendus ja haldus 3     3       Vanessa Vorteil  
IFI6214.DT Veeb ja meedia elemendid 6   6         Andrus Rinde  
 
Praktika  
Kohustuslikud ained 6 EAP Maht EAP Sügis 2017 Kevad 2018 Sügis 2018 Kevad 2019 Sügis 2019 Kevad 2020 Vastutav õppejõud  
IFI6213.DT Tarkvaraarenduse praktika 6   6         Inga Petuhhov  
 
Vabaained  
Valikained vähemalt 24 EAP  
 
Bakalaureusetöö  
Kohustuslikud ained 12 EAP  
 
Semestrivaade: Sügis 2017 Kevad 2018 Sügis 2018 Kevad 2019 Sügis 2019 Kevad 2020
 
Üliõpilaste edasijõudmine Nominaaljaotuse tasakaal
 
Õppekava: https://ois2.tlu.ee/tluois/kava/IFIFB/17.DT
Õppekava inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/programme/IFIFB/17.DT