Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFIFB/16.DT Informaatika

Üleülikoolilised ained  
Kohustuslikud ained 18 EAP Maht EAP Sügis 2016 Kevad 2017 Sügis 2017 Kevad 2018 Sügis 2018 Kevad 2019 Vastutav õppejõud  
DTI6001.DT Õppimine kõrgkoolis 6 6           Kairit Tammets  
IFI6201.DT Teaduslik mõtteviis 6       6     Jaanika Meigas  
YID6001.YM ELU - Erialasid Lõimiv Uuendus 6         6    
 
Erialane võõrkeel  
Valikained vähemalt 6 EAP Maht EAP Sügis 2016 Kevad 2017 Sügis 2017 Kevad 2018 Sügis 2018 Kevad 2019 Vastutav õppejõud  
LCE6421.HT Erialane inglise keel I 6       6      
LCE6422.HT Erialane inglise keel II 6       6      
LCE6423.HT Erialane inglise keel III 6       6      
 
Erialaained  
Kohustuslikud ained 74 EAP Maht EAP Sügis 2016 Kevad 2017 Sügis 2017 Kevad 2018 Sügis 2018 Kevad 2019 Vastutav õppejõud  
IFI6013.DT Andmebaaside projekteerimine 3 3           Jaagup Kippar  
IFI6018.DT Arvutivõrgud ja andmeside 4     4       Meelis Karp  
IFI6049.DT Intellektuaalne omand ja andmekaitse 3     3       Tanel Õunapuu  
IFI6057.DT Intelligentsed süsteemid 4         4   Ilkka Johannes Kosunen en
IFI6068.DT Sissejuhatus infosüsteemidesse 4     4       Priit Parmakson  
IFI6069.DT Programmeerimise põhikursus 4   4         Jaagup Kippar  
IFI6074.DT Programmeerimise alused 4 4           Inga Petuhhov  
IFI6076.DT Veebiprogrammeerimine 4 4           Romil Rõbtšenkov  
IFI6083.DT Algoritmid ja andmestruktuurid 4   4         Inga Petuhhov  
IFI6107.DT Sissejuhatus infoturbesse 4       4     Hillar Põldmaa  
IFI6207.DT Interaktsioonidisain 4     4       Hans Põldoja  
IFI6209.DT Operatsioonisüsteemide alused ja haldamine 6 6           Tanel Toova  
IFI6211.DT Eesrakenduste arendamine 4   4         Romil Rõbtšenkov  
IFI6212.DT Teoreetiline informaatika 4   4         Peeter Normak  
MLM6400.DT Tõenäosuslikud struktuurid 6       6     Tõnu Tõnso  
MLM6401.DT Diskreetsed struktuurid 6 6           Tatjana Tamberg  
MLM6406.DT Pidevad struktuurid 6     6       Anna Šeletski  
Valikained vähemalt 16 EAP Maht EAP Sügis 2016 Kevad 2017 Sügis 2017 Kevad 2018 Sügis 2018 Kevad 2019 Vastutav õppejõud  
DTI7001.DT Välispraktika 9             Hans Põldoja  
IFI6028.DT Graafika ja muusika programmeerimine 3           3 Andrus Rinde  
IFI6071.DT Objektorienteeritud programmeerimine keeles C++ 3     3       Jaagup Kippar  
IFI6091.DT Objektorienteeritud veebirakendused 3         3   Jaagup Kippar  
IFI6098.DT Andmeanalüüsi lahendused R-keeles 4         4   Jaagup Kippar  
IFI6099.DT Arvutimängud 4     4       Martin Sillaots  
IFI6105.DT 3D modelleerimine II 4           4 Kalle Kivi  
IFI6203.DT Robootika 4   4         Jaagup Kippar  
IFI6203.DT Robootika 4     4       Jaagup Kippar  
IFI6203.DT Robootika 4         4   Sander Aido  
IFI6206.DT Digipädevuste baaskursus 3 3           Kalle Kivi  
IFI6210.DT Eriala individuaalaine 3             Inga Petuhhov  
IFI6215.DT Arvutite ja võrkude haldamine 3       3     Meelis Karp  
 
Valikmoodul: Tarkvaraarendus  
Kohustuslikud ained 24 EAP Maht EAP Sügis 2016 Kevad 2017 Sügis 2017 Kevad 2018 Sügis 2018 Kevad 2019 Vastutav õppejõud  
IFI6054.DT Agiilne tarkvaraarendus 3       3     Marek Kusmin  
IFI6059.DT Rakenduste programmeerimine 4     4       Romil Rõbtšenkov  
IFI6092.DT Tarkvara testimise alused 3   3         Sille Kaupmees  
IFI6095.DT Veebiraamistikud 3         3   Gleb Redko  
IFI6101.DT Asjade internet 3       3     Jaagup Kippar  
IFI6106.DT Andmebaasid 4     4       Priidu Paomets  
IFI6208.DT Üldotstarbelised arendusplatvormid 4       4     Jaagup Kippar  
 
Valikmoodul: Digitaalne meedia  
Kohustuslikud ained 24 EAP Maht EAP Sügis 2016 Kevad 2017 Sügis 2017 Kevad 2018 Sügis 2018 Kevad 2019 Vastutav õppejõud  
IFI6022.DT Digitaalne meedia 4     4       Andrus Rinde  
IFI6023.DT Arvutigraafika 4   4         Romil Rõbtšenkov  
IFI6077.DT 3D modelleerimine I 4       4     Kalle Kivi  
IFI6102.DT 3D animeerimine 3         3   Andrus Rinde  
IFI6104.DT Veebisaidi arendus ja haldus 3     3       Romil Rõbtšenkov  
IFI6214.DT Veeb ja meedia elemendid 6   6         Andrus Rinde  
 
Praktika  
Kohustuslikud ained 6 EAP Maht EAP Sügis 2016 Kevad 2017 Sügis 2017 Kevad 2018 Sügis 2018 Kevad 2019 Vastutav õppejõud  
IFI6213.DT Tarkvaraarenduse praktika 6   6         Inga Petuhhov  
 
Vabaained  
Valikained vähemalt 24 EAP  
 
Bakalaureusetöö  
Kohustuslikud ained 12 EAP  
 
Semestrivaade: Sügis 2016 Kevad 2017 Sügis 2017 Kevad 2018 Sügis 2018 Kevad 2019
 
Üliõpilaste edasijõudmine Nominaaljaotuse tasakaal
 
Õppekava: https://ois2.tlu.ee/tluois/kava/IFIFB/16.DT
Õppekava inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/programme/IFIFB/16.DT