Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

Maria Zeltser

matemaatika dotsent
Digitehnoloogiate instituut

E-mail: maria.zeltser@tlu.ee

Profiilid: TLU | ETIS

Kavandatud kursused Toimunud kursused Juhendamisel lõputööd Juhendatud lõputööd Vastutus
 

Juhendatud lõputööd

2024

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
MLMB/20.DT Diferentsiaalvõrrandite lahendite stabiilsus 01.02.2024 ETERA

2022

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
MLMB/19.DT Aegridade analüüs 02.06.2022 ETERA

2021

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
MLMB/18.DT Elukindlustus 03.06.2021 ETERA

2020

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
MLMB/17.DT Nimelised integraalid 15.06.2020 ETERA

2019

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
MLMB/15.DT Bayesi analüüsi alused 06.06.2019 ETERA

2016

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
MLMB/13.DT Diferentsiaalvõrrandite süsteemide lahendamismeetoditest 07.06.2016  

2015

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
MLMB/10.DT Aeglaselt võnkuvad jadad 23.01.2015  

2014

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
MLMB/11.DT Diferentsiaalvõrrandite lahendite stabiilsus 10.06.2014  
MLMB/11.DT Diskriminantanalüüs 10.06.2014  
MLMB/11.DT Fourier` ridade koonduvus 10.06.2014  

2013

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
MLMB/10.DT Tõenäosusteooria paradoksid 07.06.2013  

2012

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
MLMOM/10.DT Uurimusliku õppe rakendamise võimalused Fibonacci jada kontekstis 04.06.2012  
MLMB/08.DT Kassikaliste võrratuste elementaarsed tõestused 01.06.2012  
MLMB/09.DT Matemaatika muusikas 01.06.2012  
MLMB/09.DT Suremuse statistika 01.06.2012  
MLMB/09.DT Lainekeste kasutamine majanduses 01.06.2012  
MLMB/09.DT Investeeringute ja väärtpaberite analüüs 01.06.2012  
MLMB/09.DT Esimest ja teist järku diferentsiaalvõrrandite rakendamine loodusteadustes 27.01.2012  

2011

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
MLMB/08.DT Otsuse langetamine määramatuse tingimusel 01.06.2011