Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

MLMB/17.DT Matemaatika

Üleülikoolilised ained  
Kohustuslikud ained 18 EAP Maht EAP Sügis 2017 Kevad 2018 Sügis 2018 Kevad 2019 Sügis 2019 Kevad 2020 Vastutav õppejõud  
DTI6001.DT Õppimine kõrgkoolis 6 6           Hans Põldoja  
IFI6201.DT Teaduslik mõtteviis 6   6         Jaanika Meigas  
YID6001.YM ELU - Erialasid Lõimiv Uuendus 6         6    
 
Erialane võõrkeel  
Valikained vähemalt 6 EAP Maht EAP Sügis 2017 Kevad 2018 Sügis 2018 Kevad 2019 Sügis 2019 Kevad 2020 Vastutav õppejõud  
LCE6421.HT Erialane inglise keel I 6       6      
LCE6422.HT Erialane inglise keel II 6       6      
LCE6423.HT Erialane inglise keel III 6       6      
 
Matemaatika erialaained  
Kohustuslikud ained 90 EAP Maht EAP Sügis 2017 Kevad 2018 Sügis 2018 Kevad 2019 Sügis 2019 Kevad 2020 Vastutav õppejõud  
IFI6074.DT Programmeerimise alused 4     4       Inga Petuhhov  
MLM6002.DT Matemaatiline analüüs I 5   5         Anna Šeletski  
MLM6003.DT Matemaatiline analüüs II 4     4       Anna Šeletski  
MLM6007.DT Diferentsiaalvõrrandid 5         5   Maris Tõnso  
MLM6009.DT Matemaatiline analüüs III 6       6     Maria Zeltser  
MLM6011.DT Arvutusmeetodid 5           5 Tõnu Tõnso  
MLM6131.DT Elementaarmatemaatika I 4 4           Tiiu Kaljas  
MLM6132.DT Elementaarmatemaatika II 4   4         Jüri Kurvits  
MLM6133.DT Elementaarmatemaatika III 4     4       Tõnu Tõnso  
MLM6203.DT Algebra I 5     5       Mart Abel  
MLM6204.DT Analüütiline geomeetria 4     4       Tõnu Tõnso  
MLM6205.DT Algebra II 4         4   Mart Abel  
MLM6206.DT Arvuteooria 4     4       Tatjana Tamberg  
MLM6211.DT Matemaatika tarkvarapaketid 4 4           Tõnu Tõnso  
MLM6224.DT Kaasaegne geomeetria 4       4     Mart Abel  
MLM6400.DT Tõenäosuslikud struktuurid 6   6         Andi Kivinukk  
MLM6401.DT Diskreetsed struktuurid 6 6           Tatjana Tamberg  
MLM6402.DT Algebra ja geomeetria 6   6         Anna Šeletski  
MLM6406.DT Pidevad struktuurid 6 6           Jüri Kurvits  
 
Valikmoodul: Matemaatika valikmoodul  
Kohustuslikud ained 24 EAP Maht EAP Sügis 2017 Kevad 2018 Sügis 2018 Kevad 2019 Sügis 2019 Kevad 2020 Vastutav õppejõud  
MLM6312.DT Kompleksmuutuja funktsioonid 6           6  
MLM6403.DT Tõenäosusteooria ja matemaatiline statistika 6     6        
MLM6407.DT Diferentsiaalgeomeetria 6         6    
MLM7202.DT Algebra III 6       6      
 
Valikmoodul: Majandusmatemaatika valikmoodul  
Kohustuslikud ained 24 EAP Maht EAP Sügis 2017 Kevad 2018 Sügis 2018 Kevad 2019 Sügis 2019 Kevad 2020 Vastutav õppejõud  
MLM6300.DT Matemaatiline planeerimine 6     6       Andi Kivinukk  
MLM6301.DT Optimeerimine majanduses 6         6   Alar Leibak  
MLM6305.DT Finantsmatemaatika alused 4       4     Maria Zeltser  
MLM6306.DT Majandusstatistika meetodid 4           4 Maria Zeltser  
MLM6309.DT Tabelarvutus ja programmeerimine 4           4 Maria Zeltser en
 
Praktika  
Kohustuslikud ained 6 EAP Maht EAP Sügis 2017 Kevad 2018 Sügis 2018 Kevad 2019 Sügis 2019 Kevad 2020 Vastutav õppejõud  
MLM6404.DT Praktika matemaatikas I 3         3   Tatjana Tamberg  
MLM6405.DT Praktika matemaatikas II 3           3 Mart Abel  
 
Vabaained  
Valikained vähemalt 24 EAP  
 
Bakalaureusetöö  
Kohustuslikud ained 12 EAP  
 
Semestrivaade: Sügis 2017 Kevad 2018 Sügis 2018 Kevad 2019 Sügis 2019 Kevad 2020
 
Üliõpilaste edasijõudmine Nominaaljaotuse tasakaal
 
Õppekava: https://ois2.tlu.ee/tluois/kava/MLMB/17.DT
Õppekava inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/programme/MLMB/17.DT