Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

Mart Abel

matemaatika dotsent
Digitehnoloogiate instituut

E-mail: mart.abel@tlu.ee

Profiilid: TLU | ETIS | Google Scholar

Kavandatud kursused Toimunud kursused Juhendamisel lõputööd Juhendatud lõputööd Vastutus
 

Juhendamisel lõputööd

Õppekavaversioon Lõputöö teema  
MLMB/20.DT Matemaatika kasutamisest pilditöötluse ja närvivõrkude juures  
MLMB/21.DT Topoloogiate arvust lõplikel hulkadel  
MLMB/21.DT Kihtkond ja sellega seotud põhimõisted  
MLMOM/16.DT Triangulatsiooni kasutamisvõimalused koolimatemaatikas  
MLMOM/20.DT Erinevad ajaloolised meetodid täisarvude jagamiseks  
3 bakalaureusetööd
2 magistritööd