Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

Mart Abel

matemaatika dotsent
Digitehnoloogiate instituut

E-mail: mart.abel@tlu.ee

Profiilid: TLU | ETIS | Google Scholar

Kavandatud kursused Toimunud kursused Juhendamisel lõputööd Juhendatud lõputööd Vastutus
 

Juhendatud lõputööd

2023

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
MLMB/20.DT Duo ringid 01.06.2023 ETERA
MLMB/20.DT Niveni teoreem erinevate trigonomeetriliste funktsioonide jaoks ja selle rakendusi 01.06.2023 ETERA
MLMOM/20.DT Ajaloolised meetodid täisarvude korrutamiseks 30.05.2023 ETERA

2022

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
MLMB/19.DT Miks on topoloogias kohvitass ja sõõrik homöomorfsed 02.06.2022 ETERA

2021

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
MLMB/17.DT Taksogeomeetria 03.06.2021 ETERA

2020

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
MLMB/17.DT Funktsioonist, mis võimaldab leida erinevaid tuntud keskmisi 15.06.2020 ETERA

2019

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
MLMB/16.DT Borsuk-Ulami teoreem 06.06.2019 ETERA

2018

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
MLMB/12.DT Tehete pidevus ruutmaatriksite algebras korrutistopoloogias 06.06.2018 ETERA

2017

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
MLMB/14.DT Ringi kvadratuuri probleem 08.06.2017  

2016

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
MLMB/12.DT Kuubi duplikatsiooni probleem 08.06.2016  
MLMB/13.DT Perspektiivsed teisendused 08.06.2016  

2015

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
MLMB/09.DT Kvaternioonid 04.06.2015  
MLMB/11.DT Eukleidilise ruumi võred ja nende omadused 04.06.2015  
MLMB/12.DT Markovi protsessid 04.06.2015  
MLMB/12.DT Ülevaade tarkvarapaketist Scilab 04.06.2015  

2014

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
MLMB/08.DT Kuupvõrrandi ajalugu ja lahendamine 09.06.2014  
MLMB/08.DT Zenoni paradoksid 09.06.2014  
MLMB/11.DT Kimp ja sellega seonduvad põhimõisted 09.06.2014  
MLMB/11.DT Eukleidese V postulaat ja sellega samaväärsed väited 09.06.2014  
MLMB/11.DT Kvaasirühmad 09.06.2014  

2013

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
MLMB/10.DT Algebra India veedades 06.06.2013