Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

Merle Laurits

infoteaduse lektor
Digitehnoloogiate instituut

E-mail: merle.laurits@tlu.ee

Profiilid: TLU | ETIS

Kavandatud kursused Toimunud kursused Juhendamisel lõputööd Juhendatud lõputööd Vastutus
 

Juhendamisel lõputööd

Õppekavaversioon Lõputöö teema  
IFHTM/22.DT Haridusinnovatsiooni lahendused mäluasutustes: võrdlev analüüs Austria, Singapuri ja Eesti näitel  
IFITM/22.DT Kalandusjärelevalve riskihindamise tõhustamise võimalusi loodava infosüsteemi OKAS-2 funktsionaalsuse abil  
INITB/20.DT Vaimse tervise info hankimise võimalusi riigikaitselises organisatsioonis  
INITB/21.DT Perearsti infosüsteemi loomine Medicumi perearstikeskuse näitel  
2 bakalaureusetööd
2 magistritööd