Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

Merle Laurits

infoteaduse lektor
Digitehnoloogiate instituut

E-mail: merle.laurits@tlu.ee

Profiilid: TLU | ETIS

Kavandatud kursused Toimunud kursused Juhendamisel lõputööd Juhendatud lõputööd Vastutus
 

Vastutav õppejõud

Ainekood Aine nimetus Maht EAP
IFI6068.DT Sissejuhatus infosüsteemidesse 4
INT6059.DT Raamatukogutöö praktika 6
INT6079.DT Veebimeetria ja veebiuuringud 4
INT7018.DT Infosüsteemide modelleerimine ja projekteerimine 4
INT7154.DT Info- ja teadmusühiskonna käsitlused, süsteemid ja tehnoloogiad 4