Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

Madis Lepik

matemaatika didaktika dotsent
Digitehnoloogiate instituut

E-mail: madis.lepik@tlu.ee

Profiilid: TLU | ETIS

Kavandatud kursused Toimunud kursused Juhendamisel lõputööd Juhendatud lõputööd Vastutus
 

Juhendamisel lõputööd

Õppekavaversioon Lõputöö teema  
MLMOM/17.DT Arvutaju olemus, mõõtmine ja arendamine  
MLMOM/19.DT Trigonomeetria kursuse kavandamine gümnaasiumis  
MLMOM/19.DT Matemaatilise mõtlemise paindlikkuse mõõtmine lineaarvõrrandite lahendamisel  
MLMOM/19.DT Uudne lähenemine põhikooli trigonomeetria õpetamisele (kaasjuhendaja)
4 magistritööd (1 kaasjuhendajana)