Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

Madis Lepik

matemaatika didaktika dotsent
Digitehnoloogiate instituut

E-mail: madis.lepik@tlu.ee

Profiilid: TLU | ETIS

Kavandatud kursused Toimunud kursused Juhendamisel lõputööd Juhendatud lõputööd Vastutus
 

Juhendamisel lõputööd

Õppekavaversioon Lõputöö teema  
MLMOM/17.DT Arvutaju olemus, mõõtmine ja arendamine  
MLMOM/20.DT Tulevaste matemaatikaõpetajate õpetamisalase enesetõhususe uskumused  
MLMOM/20.DT 8. klasside matemaatikaõpikude ülesandesüsteemide võrdlev analüüs  
MLMOM/21.DT Tõestusõpetus matemaatika ainekavas ja 8. klassi õpikutes  
MLMOM/21.DT Põhikooli matemaatikaõpetajate arusaamad tõestusõpetusest: kvalitatiivne analüüs  
5 magistritööd