Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

Madis Lepik

matemaatika didaktika dotsent
Digitehnoloogiate instituut

E-mail: madis.lepik@tlu.ee

Profiilid: TLU | ETIS

Kavandatud kursused Toimunud kursused Juhendamisel lõputööd Juhendatud lõputööd Vastutus
 

Õppekava kuraator

Õppekava kood Õppekava nimetus Õppetase
MLMOM.DT Matemaatikaõpetaja magistriõpe

Vastutav õppejõud

Ainekood Aine nimetus Maht EAP
MLM7103.DT Matemaatika didaktika 4
MLM7105.DT Gümnaasiumi matemaatika õpetamise metoodika 3
MLM7112.DT Matemaatika metoodika praktikum II 3
MLM7400.DT Magistritöö 18
MLM7404.DT Elementaarmatemaatika valitud peatükke II 4
MLM7405.DT Heuristika koolimatemaatikas 3
MLM7406.DT Valikseminar I 3
MLM7407.DT Valikseminar II 3
MLM7420.DT Magistritöö 15
MLM7421.DT Magistrieksam 15
MLM7504.DT Põhikooli matemaatika õpetamise metoodika 5