Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

Madis Lepik

matemaatika didaktika dotsent
Digitehnoloogiate instituut

E-mail: madis.lepik@tlu.ee

Profiilid: TLU | ETIS

Kavandatud kursused Toimunud kursused Juhendamisel lõputööd Juhendatud lõputööd Vastutus
 

Juhendatud lõputööd

2024

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
MLMOM/21.DT Probleemülesannete lahendamist toetavate oskuste arendamine 6. klassi matemaatikatunnis 29.01.2024 ETERA (kaasjuhendaja)

2023

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
MLMOM/20.DT Korrutamise ja jagamise intuitiivsed mudelid 30.05.2023 ETERA

2022

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
MLMOM/19.DT Motivatsiooni ja mõtestatud omandamise suurendamine põhikooli trigonomeetria õppimisel 31.05.2022 ETERA (kaasjuhendaja)
MLMOM/19.DT Trigonomeetriakursuse kavandamine gümnaasiumis 31.05.2022 ETERA
MLMOM/19.DT Matemaatilise mõtlemise paindlikkuse mõõtmine lineaarvõrrandite lahendamisel 31.05.2022 ETERA

2021

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
MLMOM/18.DT Matemaatikaärevuse mõõtmine 7. ja 9. klassi õpilastel 04.06.2021 ETERA
MLMOM/18.DT Tallinna Ülikooli matemaatikaõpetaja eriala vilistlasuuring (2010-2020) 03.06.2021 ETERA

2020

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
MLMOM/16.DT Matemaatilise teksti mõistmisoskuse arendamine 7. klassis 16.06.2020 ETERA
MLMOM/18.DT Mõtestatud matemaatikaõppe kujundamine 7. klassi näitel 16.06.2020 ETERA

2019

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
MLMOM/10.DT 6. klassi matemaatikaõppe aktiviseerimine 07.06.2019 ETERA
MLMOM/17.DT Uussisserändajad Eesti matemaatikahariduses: probleemid ja lahendusteed 07.06.2019 ETERA

2018

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
MLMOM/15.DT Uurimusliku õppe juurutamisest 7. klassi matemaatikaõppes 07.06.2018 ETERA

2017

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
MLMOM/10.DT Matemaatilise teksti mõistmisoskus ja selle arendamine 09.06.2017  
MLMOM/12.DT Matemaatilise teksti mõistmine 8. klassi õpilastel 09.06.2017  

2016

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
MLMOM/14.DT Matemaatika kodutööd 8. klassis 06.06.2016  

2015

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
MLMOM/12.DT Tõestamine koolimatemaatikas Eesti keskkoolilõpetajate arusaamade põhjal 04.06.2015  
MLMOM/13.DT Õpikute roll põhikooli matemaatikaõppes 04.06.2015  
MLMOM/13.DT Avastusõpe matemaatikas IV kooliastme näitel 04.06.2015  

2014

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
MLMOM/12.DT Kuuendate klasside õpilaste poolt peastarvutamisel ja pranglimisel rakendatavad strateegiad 11.06.2014  
MLMOM/12.DT Tõestamine koolimatemaatikas Eesti matemaatikaõpetajate arusaamade põhjal 11.06.2014  
MLMOM/12.DT Matemaatikaõpetajad Eesti venekeelsetes koolides: pedagoogilised arusaamad ja õpetamispraktika 11.06.2014  

2013

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
MLMOM/10.DT Koolimatemaatika valikkursuste „Arvuteooria elemendid“ I ja II õppesisu konstrueerimine 05.06.2013   (kaasjuhendaja)

2012

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
MLMOM/10.DT Rahvusvaheline matemaatika ainekava ja selle võrdlus Eesti gümnaasiumimatemaatika ainekavaga 04.06.2012  
MLMOM/10.DT Keskkonnateadlikkuse kujundamine gümnaasiumi matemaatikaõppes 04.06.2012  
MLMOM/10.DT Õpiedutus matemaatikas: õpiraskuste tekkimise põhjused õpetajate ja õpilaste arvamuse põhjal 04.06.2012  
MLMOM/10.DT Matemaatikaõpetajate professionaalne identiteet väljendatuna metafoorides 04.06.2012  

2011

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
MLMOM/10.DT Matemaatikaõppe aktiviseerimine rühmatöö abil 03.06.2011  
MLMOM/10.DT Matemaatikaõpik ja tema roll õppeprotsessis 8. klassi näitel 03.06.2011  
MLMOM/10.DT Matemaatikaõpik ja selle roll õppeprotsessis 7. klassi näitel 03.06.2011