Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

Külli Kori

IT valdkonna uurimismeetodite lektor
Digitehnoloogiate instituut

E-mail: kylli.kori@tlu.ee

Profiilid: TLU | ETIS | Google Scholar

Kavandatud kursused Toimunud kursused Juhendamisel lõputööd Juhendatud lõputööd Vastutus
 

Juhendamisel lõputööd

Õppekavaversioon Lõputöö teema  
IFIOM/20.DT Põhikooli õpilaste uurimuslike oskuste arendamise võimalused informaatika tunnis  
MLMOM/19.DT Digiõppevaramu matemaatika õppematerjalide „Vektorid tasandil. Joone võrrand“ kvaliteedi hindamine  
2 magistritööd