Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

Külli Kori

IT valdkonna uurimismeetodite lektor
Digitehnoloogiate instituut

E-mail: kylli.kori@tlu.ee

Profiilid: TLU | ETIS | Google Scholar

Kavandatud kursused Toimunud kursused Juhendamisel lõputööd Juhendatud lõputööd Vastutus
 

Vastutav õppejõud

Ainekood Aine nimetus Maht EAP
DTI6001.DT Õppimine kõrgkoolis 6
IFI6201.DT Teaduslik mõtteviis 6
IFI7224.DT Haridustehnoloogia koolis 6