Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

Külli Kori

IT valdkonna uurimismeetodite lektor
Digitehnoloogiate instituut

E-mail: kylli.kori@tlu.ee

Profiilid: TLU | ETIS | Google Scholar

Kavandatud kursused Toimunud kursused Juhendamisel lõputööd Juhendatud lõputööd Vastutus
 

Sügis 2023

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
DTI6001.DT Õppimine kõrgkoolis 6 1  
IFI7066.DT Magistritöö seminar II 3   1    
IFI7224.DT Haridustehnoloogia koolis 6 3    

Kevad 2021

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
DTI7002.DT Uurimismeetodid 6 1  
IFI6201.DT Teaduslik mõtteviis 6 1  
IFI7065.DT Magistritöö seminar I 3 1  
IFI7066.DT Magistritöö seminar II 3 1    

Sügis 2020

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
IFI7044.DT Andmeanalüüs: üldistav statistika 4 2    

Kaasõppejõuna õpetamine

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Vastutav õppejõud  
IFI7051.DT Õppedisaini alused 4 1 Mart Laanpere  
Süsteem ei näita individuaalaineid, ELU projekte ja teistes instituutides läbiviidud õppetööd.