Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

Anna Šeletski

matemaatika lektor
Digitehnoloogiate instituut

E-mail: anna.seletski@tlu.ee

Profiilid: TLU | ETIS | Google Scholar

Kavandatud kursused Toimunud kursused Juhendamisel lõputööd Juhendatud lõputööd Vastutus
 

Juhendamisel lõputööd

Õppekavaversioon Lõputöö teema  
IFHTM/20.DT Matemaatika kontekstipõhised e-ülesanded inseneeria valdkonnas  
MLMB/18.DT Integraalarvutus ajaskaaladel  
MLMB/19.DT Lineaarsete diferentsiaalvõrrandite uurimine ajaskaaladel  
2 bakalaureusetööd
1 magistritöö