Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

Anna Šeletski

matemaatika lektor
Digitehnoloogiate instituut

E-mail: anna.seletski@tlu.ee

Profiilid: TLU | ETIS | Google Scholar

Kavandatud kursused Toimunud kursused Juhendamisel lõputööd Juhendatud lõputööd Vastutus
 

Õppekava kuraator

Õppekava kood Õppekava nimetus Õppetase
MLMB.DT Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs bakalaureuseõpe

Vastutav õppejõud

Ainekood Aine nimetus Maht EAP
DTI6001.DT Õppimine kõrgkoolis 6
MLM6002.DT Matemaatiline analüüs I 5
MLM6060.DT Loodusteaduste matemaatika algkursus 5
MLM6061.DT Loodusteaduste matemaatika algkursus 4
MLM6070.DT Sissejuhatus ülikoolimatemaatikasse 3
MLM6181.DT Diferentsiaal- ja integraalarvutuse algkursus 4
MLM6182.DT Lineaaralgebra algkursus 4
MLM6190.DT Diferentsiaal- ja integraalarvutuse algkursus 6
MLM6202.DT Diskreetne matemaatika 5
MLM6402.DT Algebra ja geomeetria 6
MLM6412.DT Praktika 6
MLM6421.DT Bakalaureusetöö seminar 3
MLM6501.DT Matemaatiline analüüs I 4
MLM6502.DT Matemaatiline analüüs II 4
MLM7091.DT Matemaatiline analüüs 5
MLM7409.DT Matemaatilise analüüsi valitud peatükke 5