Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

Martin Sillaots

tõsimängude dotsent
Digitehnoloogiate instituut

E-mail: martin.sillaots@tlu.ee

Profiilid: TLU | ETIS | Google Scholar

Kavandatud kursused Toimunud kursused Juhendamisel lõputööd Juhendatud lõputööd Vastutus
 

Juhendamisel lõputööd

Õppekavaversioon Lõputöö teema  
DTLGM/20.DT Videomängude mängimise ja õpilaste koostöise probleemilahendusoskuse arengu vahelised seosed  
DTLGM/21.DT Videomängude kasutamine jätkusuutliku põllumajanduse edendamiseks: Kerala põllumajandustavade juhtumiuuring  
DTLGM/21.DT Digitaalsed õpimängud ja varajane lapsepõlv – hoiakud ja tabud  
DTLGM/21.DT Mängulise süsteemi kujundamine, et motiveerida tarkvaraarendajaid meeskonna tõhusust ja väljundit parandama  
DTLGM/21.DT Digitaalse kõneteraapia platvormi mängustamine patsientide suurema kaasatuse eesmärgil  
DTLGM/22.DT Õpimängud erivajadustega lastele  
DTLGM/22.DT Game Jam kui koostöös õppimise vorm  
DTLGM/22.DT Tarkvaraarenduse ja loovuse juhtimise duaalsuse uurimine tõsimängu arenduses  
DTLGM/22.DT Kaasahaarava ja interaktiivse keemiamängu kavandamine keskkooliõpilaste keemiaõppe tõhustamiseks  
IFHTM/22.DT Digitaalsete õpimängude kasutamise tulemuslikkus võõrkeele õppimisel põhikoolis  
IFITD/18.DT Mänguarendusmustrite tuvastamine mobiilimängude näitel  
IFITD/21.DT Küberjulgeoleku õppemängu kavandamine ekspertide ja algajate koolitamiseks siseringirünnakute tuvastamiseks  
DTLGM/20.DT Hübriidse mängulähedase 2D ja 3D rakenduse kasutajakogemuse juhtumiuuring kaubanduslike toodete vaatlemisel (kaasjuhendaja)
DTLGM/22.DT Sulandumine õppemängudesse: sulandumist võimaldavad tegurid ja nende mõju õpiväljunditele ülikooli õpilaste seas (kaasjuhendaja)
12 magistritööd (2 kaasjuhendajana)
2 doktoritööd