Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

Martin Sillaots

tõsimängude dotsent
Digitehnoloogiate instituut

E-mail: martin.sillaots@tlu.ee

Profiilid: TLU | ETIS | Google Scholar

Kavandatud kursused Toimunud kursused Juhendamisel lõputööd Juhendatud lõputööd Vastutus
 

Juhendatud lõputööd

2024

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
DTLGM/21.DT Using VR Rock Climbing Games for Exposure Therapy for Anxiety Disorders 31.01.2024 ETERA

2022

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
DTLGM/18.DT Development of a Serious Game for Vector Algebra 26.05.2022 ETERA
DTLGM/19.DT Designing a Course on Learning Game Design: An Action Research Study 26.05.2022 ETERA

2021

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
IFIFB/17.DT Ellujäämis-õudusmängu arendamine veebipõhise mängumootori Construct 3 abil 03.06.2021 ETERA
IFIMM/18.DT Taskpal: Mobile Application to Help Students to Tackle Procrastination 02.06.2021 ETERA
DTLGM/19.DT Methodyca: A Study of the Development Process of a Game About Research Methods 01.06.2021 ETERA
DTLGM/18.DT Game Learning Analytics to Support the Development of Learner-Centered and Adaptable Educational Games 27.01.2021  
DTLGM/18.DT Development of the Financial Literacy Game for Smart Phones 27.01.2021  
DTLGM/18.DT Game Mechanics Design Influence to the Financial Literacy 27.01.2021 ETERA

2020

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
DTLGM/17.DT Guidelines for Supporting 2D Character Design in Games 16.06.2020 ETERA
DTLGM/18.DT Increasing STEM Popularity Through Art and Game Design: Project G.A.STEM and a Game About Light Reflection 16.06.2020 ETERA
DTLGM/18.DT Disseminating Game Related Education Among Parents 16.06.2020 ETERA
DTLGM/18.DT Developing Autonomous Agents’ AI With Artificial Bee Colony Algorithm for Resource Gathering in Real-Time Strategy Games 16.06.2020 ETERA
IFHTM/17.DT Psühholoogilisi baasvajadusi toetavaid elemente sisaldava rollimängu kavand 09.06.2020 ETERA
IFIFB/16.DT Mängu tegelaskujude terviku kavandamine ja tasakaalustamine 04.06.2020 ETERA
IFIFB/14.DT Arvutimängude ajalugu tutvustava tõsimängu kavandamine 03.06.2020 ETERA
IFIFB/17.DT Tõsimängu arendamine programmeerimisalaseid teadmisi õpetava mängu näitel 03.06.2020 ETERA
IFIFB/13.DT Keelekümbluse õpimängu disain 02.06.2020 ETERA
IFIFB/15.DT Mikrotehingud arvutimängudes 02.06.2020 ETERA

2019

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
IFIFB/15.DT Tallinna tornide mobiilse liitreaalse mängu arendamine 05.06.2019 ETERA
DTLGM/17.DT Market Study of Digital Learning Games Master's Program 04.06.2019 ETERA
DTLGM/17.DT Facilitating and Assessing Self-Regulated Learning Behaviors in Game-Based Learning 04.06.2019 ETERA
IFIFB/16.DT Virtuaalreaalse teraapiamängu arendamine arahnofoobia näitel 04.06.2019 ETERA
DTLGM/17.DT The Monetisation Strategies for Digital Learning Games 03.06.2019 ETERA
DTLGM/17.DT Moonbird - Travelers Pocket Guide for Culture, Customs, and Etiquette 03.06.2019 ETERA

2018

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
DTLGM/15.DT Conceptual Design and Development of a Serious Game for Learning Topographical Maps 08.06.2018 ETERA
IFHTM/16.DT Õppeanimafilmid lasteaia õppetöös: õpetajate suhtumine, kogemused ja vastuvõtt 08.06.2018 ETERA
IFIFB/15.DT Virtuaalreaalsuse arendusvõimased Unity näitel 04.06.2018 ETERA

2017

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
IFHTM/15.DT Projektipõhine õpe: lineaarvõrrandite õpimängu kontseptuaalne kavandamine Eidapere Kooli 7. klassi näitel 09.06.2017 ETERA
DTLGM/15.DT Virtual Game Museum: Gamified E-learning Environment for Learning Digital Games History 07.06.2017 ETERA
IFIFB/13.DT Kõnetuvastuse rakendamine keeleõppe mängu näitel 05.06.2017 ETERA
IFIFB/14.DT Mänguelementide disain rollimängudes 05.06.2017 ETERA
IFIFB/14.DT Sõltumatu videomängu arendus Bunnyhop'i näitel 05.06.2017 ETERA

2016

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
IFIFB/13.DT Mängumaailma emotsionaalsete aspektide disain Unity näitel 08.06.2016 ETERA
IFIFB/13.DT Toitumisalase õpimängu arendusuuring 08.06.2016 ETERA
IFIFB/11.DT Mängu reeglite kavandamine ja balansseerimine Unity näitel 07.06.2016 ETERA
IFIFB/13.DT Empiiriline uuring muusika- ja rütmimängudest 07.06.2016 ETERA
IFIMM/13.DT Augmented Reality Games for Increasing Physical Activity 07.06.2016 ETERA

2015

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
IFIFB/11.DT Arvutimängu tegelase loomine kasutades 3D modelleerimistarkvara Blender 04.06.2015 ETERA
IFIFB/12.DT Virtuaalse simulaatori praktiline mõju reaalsetele oskustele Gran Turismo näitel 04.06.2015 ETERA

2014

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
IFIMM/11.DT Implementing Game Design Process and Game Elements in Mobile Application. The Case of Walk With me 05.06.2014 ETERA
IFIFB/10.DT Õppeotstarbelised mängud ja simulaatorid keele õppimiseks 03.06.2014 ETERA
IFIOM/12.DT Üldise semantika põhimõtete rakendamine videomängudes keele paremaks mõistmiseks 30.05.2014 ETERA

2013

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
IFIMM/10.DT Gamification in Higher Education. The Case Study on the “Game Interactions” Course 06.06.2013  

2012

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
IFIFB/09.DT Arvutimängu rakendamine õppetöös Minecrafti geomeetriaülesannete näitel 28.05.2012  

2011

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
IFIMM/09.DT Social Media Marketing by the Example of Increasing Target Group in Facebook 02.06.2011   (kaasjuhendaja)