Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

James Sunney Quaicoe

teadur
Digitehnoloogiate instituut

E-mail: james_sunney.quaicoe@tlu.ee

Profiilid: TLU | ETIS | Google Scholar

Kavandatud kursused Toimunud kursused Juhendamisel lõputööd Juhendatud lõputööd Vastutus
 

Juhendamisel lõputööd

Õppekavaversioon Lõputöö teema  
DTLGM/20.DT Juhtumiuuring Ring Fiti seiklusmängu mängimisest istuval töökohal  
DTOSM/22.DT IT lahenduste roll pandeemiaga võitlemisel Pakistanis: juhtumiuuring COVID-19 pandeemia ohjamise kohta erinevate asutuste näitel  
DTOSM/22.DT Küberturvalisuse suurendamine väikeettevõtetes: küberohtude leevendamise parimad tavad ja strateegiad  
DTOSM/22.DT Raamistiku kujundamine Eesti-Aafrika koostööks (kaasjuhendaja)
4 magistritööd (1 kaasjuhendajana)