Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

James Sunney Quaicoe

teadur
Digitehnoloogiate instituut

E-mail: james_sunney.quaicoe@tlu.ee

Profiilid: TLU | ETIS | Google Scholar

Kavandatud kursused Toimunud kursused Juhendamisel lõputööd Juhendatud lõputööd Vastutus
 

Vastutav õppejõud

Ainekood Aine nimetus Maht EAP
IFI7226.DT Digipöörde projekt organisatsioonides ning võrgustikes 6
IFI7238.DT Digipöörde projekt organisatsioonis, kogukonnas või võrgustikus 6
IFI7301.DT Digitaalne innovatsioon koolis - rahvusvahelised perspektiivid 4
IFI7352.DT Koostöö ja koosloome digikeskkondades 4