Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

Jüri Kurvits

matemaatika didaktika lektor
Digitehnoloogiate instituut

E-mail: juri.kurvits@tlu.ee

Profiilid: TLU | ETIS

Kavandatud kursused Toimunud kursused Juhendamisel lõputööd Juhendatud lõputööd Vastutus
 

Juhendamisel lõputööd

Õppekavaversioon Lõputöö teema  
MLMOM/16.DT  
MLMOM/16.DT  
MLMOM/20.DT Kõrgema järgu mõtlemisoskuse kujundamise toetamine ühe algebra suure idee raames (näiteks proportsionaalne mõtlemine või funktsionaalne mõtlemine)  
MLMOM/20.DT Uuringu läbiviimine pikaajalise koolituse Nüüdisaegsed matemaatika õpetamise praktikad II ja III kooliastmes raames, mille fookuses on õppijate kaasatus  
MLMOM/20.DT Paindlikud õpiteed hariliku murru õppimiseks, arendusuuring (H5P põhinevad õppematerjalid)  
5 magistritööd