Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

Jüri Kurvits

matemaatika didaktika lektor
Digitehnoloogiate instituut

E-mail: juri.kurvits@tlu.ee

Profiilid: TLU | ETIS

Kavandatud kursused Toimunud kursused Juhendamisel lõputööd Juhendatud lõputööd Vastutus
 

Juhendamisel lõputööd

Õppekavaversioon Lõputöö teema  
MLMOM/16.DT  
MLMOM/20.DT Tallinna Ülikooli matemaatikaõpetaja õppekava tudengite empaatia uurimine  
MLMOM/20.DT Number Talks metoodika abil paindlikult protsentide mõistmiseni  
MLMOM/21.DT 8. klassi õpilaste metakognitsiooni arendamine matemaatika tunnis (kaasjuhendaja)
4 magistritööd (1 kaasjuhendajana)