Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

Jüri Kurvits

matemaatika didaktika lektor
Digitehnoloogiate instituut

E-mail: juri.kurvits@tlu.ee

Profiilid: TLU | ETIS

Kavandatud kursused Toimunud kursused Juhendamisel lõputööd Juhendatud lõputööd Vastutus
 

Vastutav õppejõud

Ainekood Aine nimetus Maht EAP
MLM6022.DT Kõrgem matemaatika: diferentsiaal- ja integraalarvutus 5
MLM6106.DT Praktiline matemaatika 4
MLM6111.DT Geomeetria põhikoolis 3
MLM6132.DT Elementaarmatemaatika II 4
MLM7104.DT Põhikooli matemaatika õpetamise metoodika 3
MLM7111.DT Matemaatika metoodika praktikum I 3
MLM7166.DT Digivahendid matemaatikaõppes 4
MLM7206.DT Digivahendid matemaatikaõppes 3
MLM7403.DT Elementaarmatemaatika valitud peatükke I 4