Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

KAKLI/19.HR Klassiõpetaja: Põhikooli matemaatikaõpetaja

Põhikooli matemaatikaõpetaja
Kohustuslikud ained 48 EAP Maht EAP Sügis 2019 Kevad 2020 Sügis 2020 Kevad 2021 Sügis 2021 Kevad 2022 Vastutav õppejõud
MLM6131.DT Elementaarmatemaatika I 4 4           Tiiu Kaljas
MLM6132.DT Elementaarmatemaatika II 4   4         Madis Lepik
MLM6133.DT Elementaarmatemaatika III 4     4      
MLM6180.DT Diskreetse matemaatika elemendid 4       4    
MLM6181.DT Diferentsiaal- ja integraalarvutuse algkursus 4 4           Anna Šeletski
MLM6182.DT Lineaaralgebra algkursus 4   4         Alar Leibak
MLM6183.DT Sissejuhatus analüütilisse geomeetriasse 4     4      
MLM6184.DT Tõenäosusteooria elemendid 4         4  
MLM7103.DT Matemaatika didaktika 4     4      
MLM7166.DT Digivahendid matemaatikaõppes 4       4    
MLM7196.DT Kõrvaleriala praktika 3           3
MLM7504.DT Põhikooli matemaatika õpetamise metoodika 5         5  
 
Õppekava: https://ois2.tlu.ee/tluois/kava/KAKLI/19.HR
Õppekava inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/programme/KAKLI/19.HR