Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

INITM/18.DT Infoteadus — Sügis 2018

Erialaained  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
INT7096.DT Infoteaduse teooriad ja metodoloogiad 6 Sirje Virkus  
INT7097.DT Infokäitumise ja -otsingu teooriad 6 Sirje Virkus  
INT7153.DT Info- ja teadmusjuhtimise teooriad ja praktikad 4 Sirje Virkus  
Valikained Maht EAP Vastutav õppejõud  
INT7008.DT Infoeetika ja teaberessursside õiguslikud aspektid 4 Silvi Metsar  
INT7117.DT Digitaalraamatukogu teenused ja kasutajad 4 Aira Lepik  
 
Info- ja haridustehnoloogia  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
IFI7026.DT IT-arendamisega seonduvad juriidilised probleemid 4 Eero Johannes  
IFI7045.DT Infoturbe haldus 4 Hillar Põldmaa  
IFI7055.DT Innovatsioonitehnoloogiad 4 Mart Laanpere  
 
Info- ja dokumendihaldus  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
INT7151.DT Info- ja dokumendihaldussüsteemid 6 Kädi Riismaa  
INT7162.DT Infoanalüüsi teenused organisatsioonis 4 Elviine Uverskaja  
 
Kohustuslikud ained: 16 EAP
Valikained: 8 EAP
Info- ja haridustehnoloogia: 12 EAP
Info- ja dokumendihaldus: 10 EAP