Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

MLMOM/17.DT Matemaatikaõpetaja — Sügis 2017

Peaeriala: Põhikooli matemaatikaõpetaja

Erialaained  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
MLM7117.DT Matemaatika ajalugu 4 Mart Abel  
MLM7204.DT Matemaatiline modelleerimine 4 Tõnu Tõnso  
MLM7408.DT Ülevaade algebrast ja geomeetriast 5 Anna Šeletski  
 
Üldkasvatusteaduslikud ja psühholoogiaained  
Valikained Maht EAP Vastutav õppejõud  
IFI7084.DT Haridustehnoloogia koolis 4 Kai Pata  
KAT7022.HR Kvalitatiivsed ja kvantitatiivsed uurimismeetodid kasvatusteadustes 3  
KAT7024.HR Kogemusõpe avatud õppekeskkonnas 3  
KAT7035.HR Kasvatus- ja haridusmõtlemise arengulugu 6  
KAT7038.HR Õpi- ja käitumisraskustega õpilane ainetunnis 3  
KAT7039.HR Aine- ja keeleõppe lõimimine mitmekultuurilises õpikeskkonnas 6  
KUM7135.FK Hääl õpetaja töös 3  
YID6001.YM ELU - Erialasid Lõimiv Uuendus 6  
 
Põhikooli matemaatika didaktika  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
MLM7103.DT Matemaatika didaktika 4 Madis Lepik  
MLM7401.DT Elementaarmatemaatika P1 3 Tiiu Kaljas  
 
Kohustuslikud ained: 20 EAP
Valikained: 34 EAP