Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

MLM7406.DT Valikseminar I

Õppeaine nimetus inglise keeles: Master´s Seminar I
Õppeaine maht: 3 EAP
Kontrollivorm: arvestus
Vastutav õppejõud: Madis Lepik
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/MLM7406.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/MLM7406.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Sügis 2019

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
MLMOM/17.DT Matemaatikaõpetaja (Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja) Madis Lepik  
MLMOM/17.DT Matemaatikaõpetaja (Põhikooli matemaatikaõpetaja) Madis Lepik  
  1 rühm    

Sügis 2020

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
MLMOM/18.DT Matemaatikaõpetaja (Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja) Madis Lepik  
MLMOM/18.DT Matemaatikaõpetaja (Põhikooli matemaatikaõpetaja) Madis Lepik  
  1 rühm    

Sügis 2021

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
MLMOM/19.DT Matemaatikaõpetaja (Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja) Madis Lepik  
MLMOM/19.DT Matemaatikaõpetaja (Põhikooli matemaatikaõpetaja) Madis Lepik  
  1 rühm