Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

RIP7515.YK Kodanikuühiskond ja ühiskondlikud innovatsioonid

Õppeaine nimetus inglise keeles: Civil Society and Social Innovations
Õppeaine maht: 6 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud:
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/RIP7515.YK
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/RIP7515.YK
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Sügis 2019

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
DTOSM/19.DT Avatud ühiskonna tehnoloogiad en
IFIMM/19.DT Inimese ja arvuti interaktsioon en

Sügis 2021

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
DTOSM/21.DT Avatud ühiskonna tehnoloogiad en
IFIMM/20.DT Inimese ja arvuti interaktsioon en
IFIMM/21.DT Inimese ja arvuti interaktsioon en