Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

Kadri Mettis

nooremteadur
Digitehnoloogiate instituut

E-mail: kadri.mettis@tlu.ee

Profiilid: TLU | ETIS

Kavandatud kursused Toimunud kursused Juhendamisel lõputööd Juhendatud lõputööd Vastutus
 

Sügis 2022

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
IFI7041.DT Andmeanalüüs: statistiline andmestik ja kirjeldav statistika 4 IFHTM/21.DT      
IFI7224.DT Haridustehnoloogia koolis 6      

Sügis 2023

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
IFI7229.DT Andmeanalüüs: kirjeldav ja üldistav statistika 4 IFHTM/22.DT      
Süsteem ei näita teistes instituutides läbiviidavat õppetööd ja ELU projekte.