Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

Kadri Mettis

teaduskorralduse juht
Digitehnoloogiate instituut

E-mail: kadri.mettis@tlu.ee

Profiilid: TLU | ETIS | Google Scholar

Kavandatud kursused Toimunud kursused Juhendamisel lõputööd Juhendatud lõputööd Vastutus
 

Juhendatud lõputööd

2023

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
IFHTM/21.DT Õpilaste digipädevuse arendamine Pernova Hariduskeskuse õppeprogrammide näitel 30.05.2023 ETERA

2022

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
MLMOM/18.DT Keskkonnahariduse integreerimine matemaatikaõppesse gümnaasiumiastmes Läänemaa Ühisgümnaasiumi 10. ja 11. klassi näitel 31.05.2022 ETERA
IFHTM/20.DT Liitreaalsuse rakendamise mõju I kooliastme õpilaste ainealastele teadmistele ja õpimotivatsioonile matemaatikas 26.05.2022   (kaasjuhendaja)