Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

Agu Leinfeld

Kavandatud kursused Toimunud kursused Juhendamisel lõputööd Juhendatud lõputööd Vastutus
 

Sügis 2020

Kaasõppejõuna õpetamine

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Vastutav õppejõud  
IFI7221.DT Sissejuhatus erialasse 4 1 Peeter Normak  

Sügis 2021

Kaasõppejõuna õpetamine

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Vastutav õppejõud  
IFI7021.DT Infotehnoloogia infrastruktuuri arendamine 4 1 Peeter Normak  
Süsteem ei näita individuaalaineid, ELU projekte ja teistes instituutides läbiviidud õppetööd.