Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

Sonia Claudia da Costa Sousa

interaktsioonidisaini dotsent
Digitehnoloogiate instituut

E-mail: sonia.sousa@tlu.ee

Profiilid: TLU | ETIS | Google Scholar

Kavandatud kursused Toimunud kursused Juhendamisel lõputööd Juhendatud lõputööd Vastutus
 

Õppekava kuraator

Õppekava kood Õppekava nimetus Õppetase
DTIDM.DT Interaktsioonidisain magistriõpe

Vastutav õppejõud

Ainekood Aine nimetus Maht EAP
DTI7901.DT Õpikogemuse kujundamine kõrgkoolis 4
IFI7172.DT Kasutajakesksed tarkvaralahendused 4
IFI7310.DT Kasutajakogemuse hindamine 4
IFI7312.DT Usalduse aspektid infotehnoloogias 4
IFI7341.DT Kasutajakogemuse hindamine 4
IFI7504.DT Kasutajakogemuse hindamine 4
IFI7506.DT Inimese ja arvuti interaktsiooni aktuaalsed teemad 4
IFI7507.DT Eriala individuaalaine 6
IFI7509.DT Magistritöö seminar II 6