Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

Sonia Claudia da Costa Sousa

interaktsioonidisaini dotsent
Digitehnoloogiate instituut

E-mail: sonia.sousa@tlu.ee

Profiilid: TLU | ETIS | Google Scholar

Kavandatud kursused Toimunud kursused Juhendamisel lõputööd Juhendatud lõputööd Vastutus
 

Juhendamisel lõputööd

Õppekavaversioon Lõputöö teema  
DTIDM/21.DT  
DTIDM/22.DT Juriidilise tehisintellekti mõju kasutaja usaldusele  
DTIDM/22.DT  
IFIMM/20.DT Soolised erinevused usalduse loomise tõhususes e-kaubanduse veebisaitide kujundamisel  
IFIMM/20.DT Digitaalsete isikutunnistuslahenduste usaldusväärsus lõppkasutajate nägemuses  
IFITD/21.DT Mittedeterministlike tehnoloogiate seletatavuse ja usaldusväärsuse koosmõju uurimine  
IFITD/22.DT Usalduse hindamine reaalajas  
IFITD/22.DT Tehnoloogia usaldusväärsust mõjutavad üldkultuurilised tegurid  
IFIMM/22.DT Lahtimõtestatav tehisaru usalduse suurendamiseks tervishoius (kaasjuhendaja)
6 magistritööd (1 kaasjuhendajana)
3 doktoritööd