Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

Sonia Claudia da Costa Sousa

interaktsioonidisaini dotsent
Digitehnoloogiate instituut

E-mail: sonia.sousa@tlu.ee

Profiilid: TLU | ETIS | Google Scholar

Kavandatud kursused Toimunud kursused Juhendamisel lõputööd Juhendatud lõputööd Vastutus
 

Juhendamisel lõputööd

Õppekavaversioon Lõputöö teema  
IFIMM/18.DT AI usaldusväärsus – kirjanduse ülevaade  
IFIMM/19.DT Usalduse tehnoloogia vastu psühhofüsioloogiline modelleerimine: kultuurilise variatiivsuse mõju  
IFIMM/19.DT Usalduse mõõtmine kolme riigi näite põhjal. Usaldus, tehnoloogia omaksvõtt ja kuidas parandada lahenduse disaini kultuuriüleselt  
IFIMM/20.DT Varjatud disainimustrite mõju kasutajate ostukavatsusele  
IFIMM/20.DT Soolised erinevused usalduse loomise tõhususes e-kaubanduse veebisaitide kujundamisel  
IFIMM/20.DT Usaldusväärsusega seotud kujundusmärkide mõju sõnumite interpreteerimisel võltsuudistes  
IFITD/17.DT Emotsioonide ja usalduse vastasmõju inimesesarnases tehnoloogias  
IFITD/21.DT Mittedeterministlike tehnoloogiate seletatavuse ja usaldusväärsuse koosmõju uurimine  
IFITD/13.DT Arengumaades e-riigi teenuste juurutamise baasarhitektuur (kaasjuhendaja)
6 magistritööd
3 doktoritööd (1 kaasjuhendajana)