Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

Alar Leibak

matemaatika dotsent
Digitehnoloogiate instituut

E-mail: alar.leibak@tlu.ee

Profiilid: TLU | ETIS

Kavandatud kursused Toimunud kursused Juhendamisel lõputööd Juhendatud lõputööd Vastutus
 

Vastutav õppejõud

Ainekood Aine nimetus Maht EAP
MLM6194.DT Lineaaralgebra algkursus 6
MLM6214.DT Hulgateooria ja loogika elemendid 4
MLM6216.DT Tõenäosusteooria elemendid 4
MLM6505.DT Matemaatilise analüüsi valitud peatükke 3
MLM6522.DT Algebra I 4
MLM7408.DT Ülevaade algebrast ja geomeetriast 5