Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFITD/16.DT Infoühiskonna tehnoloogiad — Sügis 2016

Üldained  
Valikained Maht EAP Vastutav õppejõud  
IFI8004.DT Mitmemõõtmeline statistika: dispersioon- ja regressioonanalüüs 4 Katrin Niglas  
 
Erialaained  
Valikained Maht EAP Vastutav õppejõud  
IFI7026.DT IT-arendamisega seonduvad juriidilised probleemid 4 Eero Johannes  
INT7096.DT Infoteaduse teooriad ja metodoloogiad 6 Sirje Virkus  
 
Kohustuslikud ained: 0 EAP
Valikained: 14 EAP