Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFITD/22.DT Infoühiskonna tehnoloogiad — Kevad 2023

Üldained  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
IFI8003.DT Teadusmetodoloogia 6 Katrin Niglas en
Valikained Maht EAP Vastutav õppejõud  
DTI8008.DT Süstemaatiline kirjanduse ülevaade 6 Danial Hooshyar en
 
Erialaained  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
IFI8101.DT Infoühiskonna käsitlused ja protsessid 8 Peeter Normak en
Valikained Maht EAP Vastutav õppejõud  
DTI8006.DT Uurimissuunad haridustehnoloogias ja teadmusjuhtimises 4 Maria Jesus Rodriguez Triana en
 
Kohustuslikud ained: 14 EAP
Valikained: 10 EAP