Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFITM/17.DT Infotehnoloogia juhtimine — Kevad 2018

Erialane võõrkeel  
Valikained Maht EAP Vastutav õppejõud  
LCE6421.HT Erialane inglise keel I 6  
LCE6422.HT Erialane inglise keel II 6  
LCE6423.HT Erialane inglise keel III 6  
LCE7302.HT Akadeemiline inglise keel 6  
 
Erialaained  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
IFI7065.DT Magistritöö seminar I 3 Peeter Normak  
PSO7004.LT Personalijuhtimine 5  
Valikained Maht EAP Vastutav õppejõud  
IFI7074.DT Tehnoloogiapõhine õpe organisatsioonis 4 Kairit Tammets  
IFI7206.DT Operatsioonisüsteemide paigaldus ja haldus 4 Tanel Toova  
PSO7037.LT Läbirääkimised 4  
 
Kohustuslikud ained: 8 EAP
Valikained: 18 EAP