Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFITM/22.DT Infotehnoloogia juhtimine — Sügis 2023

Üleülikoolilised ained  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
YID6001.YM ELU - Erialasid Lõimiv Uuendus 6  
 
Erialaained  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
IFI7021.DT Infotehnoloogia infrastruktuuri arendamine 4 Peeter Normak  
IFI7406.DT Äriprotsessi modelleerimine ja automatiseerimine 4 Alexander Horst Norta en
Valikained Maht EAP Vastutav õppejõud  
IFI7219.DT Tarkvaratehnika ja -disain 4 Mikhail Fiadotau en
IFI7363.DT Tootejuhtimise alused 4 Seda Sahradyan en
 
Praktika  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
IFI7028.DT Erialapraktika 6 Peeter Normak  
 
Kohustuslikud ained: 20 EAP
Valikained: 8 EAP