Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

YID6001.YM ELU - Erialasid Lõimiv Uuendus

Õppeaine nimetus inglise keeles: LIFE - Learning in Interdisciplinary Focused Environment
Õppeaine maht: 6 EAP
Kontrollivorm: arvestus
Vastutav õppejõud:
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/YID6001.YM
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/YID6001.YM
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Sügis 2021

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
DTLGM/20.DT Digitaalsed õpimängud  
IFHTM/21.DT Haridustehnoloogia  
IFIFB/19.DT Informaatika  
IFIOM/20.DT Informaatikaõpetaja  
INITB/20.DT Infoteadus  
MLMB/19.DT Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs  
MLMOM/21.DT Matemaatikaõpetaja (Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja)  
MLMOM/21.DT Matemaatikaõpetaja (Põhikooli matemaatikaõpetaja)  

Kevad 2022

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFIMM/21.DT Inimese ja arvuti interaktsioon  
IFITM/21.DT Infotehnoloogia juhtimine  

Sügis 2022

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
DTLGM/21.DT Digitaalsed õpimängud  
DTOSM/21.DT Avatud ühiskonna tehnoloogiad  
IFIFB/20.DT Informaatika  
IFIOM/21.DT Informaatikaõpetaja  
INITB/21.DT Infoteadus  
INITM/21.DT Infoteadus  
MLMB/20.DT Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs  

Sügis 2023

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFIFB/21.DT Informaatika  
MLMB/21.DT Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs