Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

YID6001.YM ELU - Erialasid Lõimiv Uuendus

Õppeaine nimetus inglise keeles: LIFE - Learning in Interdisciplinary Focused Environment
Õppeaine maht: 6 EAP
Kontrollivorm: arvestus
Vastutav õppejõud:
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/YID6001.YM
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/YID6001.YM
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Kevad 2024

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFIMM/23.DT Inimese ja arvuti interaktsioon  

Sügis 2024

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
DTLGM/23.DT Digitaalsed õpimängud  
IFHTM/24.DT Haridustehnoloogia  
IFIFB/22.DT Informaatika  
IFIOM/23.DT Informaatikaõpetaja  
IFITM/23.DT Infotehnoloogia juhtimine  
MLMB/22.DT Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs  
MLMOM/24.DT Matemaatikaõpetaja (Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja)  
MLMOM/24.DT Matemaatikaõpetaja (Põhikooli matemaatikaõpetaja)  

Kevad 2025

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFIMM/24.DT Inimese ja arvuti interaktsioon  

Sügis 2025

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
DTLGM/24.DT Digitaalsed õpimängud  
IFIFB/23.DT Informaatika  
IFIOM/24.DT Informaatikaõpetaja  
IFITM/24.DT Infotehnoloogia juhtimine  
MLMB/23.DT Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs  

Sügis 2026

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFIFB/24.DT Informaatika  
MLMB/24.DT Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs