Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

MLMOM/20.DT Matemaatikaõpetaja — Kevad 2023

Peaeriala: Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja

Erialaained  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
MLM7407.DT Valikseminar II 3 Madis Lepik  
 
Praktika  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
MLM7199.DT Õpetajakoolituse põhipraktika II 6 Annika Volt  
 
Kohustuslikud ained: 9 EAP
Valikained: 0 EAP