Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

Kai Pata

täiskasvanuhariduse ja mitteformaalõppe professor
Haridusteaduste instituut

E-mail: kai.pata@tlu.ee

Profiilid: TLU | ETIS | Google Scholar

Kavandatud kursused Toimunud kursused Juhendamisel lõputööd Juhendatud lõputööd Vastutus
 

Juhendatud lõputööd

2022

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
IFHTM/20.DT Proviisorite ja farmatseutide digipädevuse arendamise võimalused 26.05.2022 ETERA
IFHTM/20.DT Digitaalse õpiraja loomine Tallinna Teletornis 26.05.2022 ETERA
DTOSM/19.DT A Comparison of 5G Implementation in Two Advanced Countries 03.02.2022 ETERA

2021

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
DTOSM/19.DT Friend or Foe: The Implications of Microchipping in Open Society 04.06.2021 ETERA
DTOSM/19.DT Re-modelling the E-Governance Strategy for Afghanistan 04.06.2021 ETERA
IFHTM/19.DT Isikuandmete kaitse seaduse rakendamine X kooli näitel 03.06.2021 ETERA
IFHTM/19.DT Mitmik-juhtumiuuring: kooli visiooni mõju digiküpsuse arengu kavandamisele ja elluviimisele 02.06.2021 ETERA
IFHTM/18.DT Probleemipõhine digioskuste algkoolituse valikmoodulitega kursuse disan täiskasvanutele 27.01.2021 ETERA

2020

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
IFIMM/18.DT Designing for Values: Value Elicitation Toolkit 18.06.2020 ETERA
IFITD/15.DT Schools’ Development into Smart, Digitally Enhanced Learning Ecosystems 16.03.2020 ETERA
IFHTM/16.DT Tehnoloogiapõhise õppe võimalused ja kitsaskohad õppivas organisatsioonis 27.01.2020 ETERA

2019

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
IFHTM/17.DT Riskinoorte hariduse juurde toomine sotsiaalmeediaga: interaktsioonide disain koomiksitega 05.06.2019 ETERA
IFHTM/17.DT VALI IT! ümberõppeprogrammi tulemuslikkust mõjutavad tegurid 05.06.2019 ETERA

2018

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
IFITD/13.DT The Challenges of ICT Implementation into Teaching and Learning in Ghanaian Basic Schools 22.06.2018 ETERA
IFHTM/14.DT Digitaalne innovatsioon ja muutunud õpikäsitus muusikaõpetuse õpistsenaariumites 19.01.2018 ETERA
IFHTM/14.DT Muusikaõpetuse digitaalse stsenaariumitsükli rakendamine II kooliastmes 19.01.2018 ETERA

2017

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
IFHTM/15.DT Projektõpe koostöös koolivälise partneriga läbiva teema Tehnoloogia ja innovatsioon rakendamiseks 09.06.2017 ETERA
IFIMM/15.DT Affordances of a Learning Scenario Sharing Tool LePlanner for Teachers 08.06.2017 ETERA

2016

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
IFHTM/13.DT Digitaalse narratiivi kasutamise võimalused lasteaias 08.06.2016 ETERA
IFHTM/14.DT Digital Transformation: Learning Practices and Organisational Change in a Regional VET Centre 08.06.2016 ETERA

2015

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
IFHTM/13.DT E-õppe jätkusuutlikus Sisekaitseakadeemia näitel 20.01.2015 ETERA

2013

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
IFHTM/10.DT iTEC õpiloo Mängu loomine rakendamise evalveerimine 03.06.2013  
IFHTM/11.DT Tööandjate ootused haridustehnoloogide pädevustele ja nende vastavus TLÜ haridustehnoloogia magistriõppekava õpiväljunditele 03.06.2013