Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFITD/15.DT Infoühiskonna tehnoloogiad

Üldained  
Kohustuslikud ained 6 EAP Maht EAP Sügis 2015 Kevad 2016 Sügis 2016 Kevad 2017 Sügis 2017 Kevad 2018 Sügis 2018 Kevad 2019 Vastutav õppejõud  
IFI8003.DT Teadusmetodoloogia 6   6             Kai Pata en
Valikained vähemalt 12 EAP Maht EAP Sügis 2015 Kevad 2016 Sügis 2016 Kevad 2017 Sügis 2017 Kevad 2018 Sügis 2018 Kevad 2019 Vastutav õppejõud  
EKE8008.HT Eesti teaduskeel ja terminoloogia 4                  
IFI8004.DT Mitmemõõtmeline statistika: dispersioon- ja regressioonanalüüs 4     4           Katrin Niglas  
IFI8005.DT Mitmemõõtmeline statistika: meetodid tunnuste ja objektide grupeerimiseks 4 4               Katrin Niglas  
IFI8007.DT Kombineeritud uuringudisainid 6   6             Katrin Niglas en
IFI8109.DT Teadus- ja arendusprojektide kavandamine ja täitmine 4   4             Peeter Normak en
KAD8045.HR Õppimine ja õpetamine ülikoolis 4                  
RAS8006.YK Kvalitatiivsete meetodite seminar 6                  
 
Erialaained  
Kohustuslikud ained 20 EAP Maht EAP Sügis 2015 Kevad 2016 Sügis 2016 Kevad 2017 Sügis 2017 Kevad 2018 Sügis 2018 Kevad 2019 Vastutav õppejõud  
IFI8101.DT Infoühiskonna käsitlused ja protsessid 8       8         Peeter Normak en
IFI8102.DT Erialane rakenduslik tegevus 6                  
IFI8104.DT Ülikoolipraktika 6                  
Valikained vähemalt 10 EAP Maht EAP Sügis 2015 Kevad 2016 Sügis 2016 Kevad 2017 Sügis 2017 Kevad 2018 Sügis 2018 Kevad 2019 Vastutav õppejõud  
GRT8509.HT Terminoloogiaseminar 2                  
IFI7003.DT Projektijuhtimine tarkvaraarenduses 6 6               Peeter Normak  
IFI7026.DT IT-arendamisega seonduvad juriidilised probleemid 4     4           Eero Johannes  
IFI8106.DT Teadusseminar 4                 Timo Tobias Ley en
IFI8110.DT Inimese-arvuti interaktsiooni uurimissuunad 4       4         Viktor Kaptelinin en
 
Individuaalained  
Valikained vähemalt 12 EAP Maht EAP Sügis 2015 Kevad 2016 Sügis 2016 Kevad 2017 Sügis 2017 Kevad 2018 Sügis 2018 Kevad 2019 Vastutav õppejõud  
IFI8103.DT Kvalifikatsioonieksam 6                  
IFI8107.DT Eriala individuaalaine 4                  
IFI8108.DT Eriala individuaalaine 6                  
IFI8113.DT Eriala individuaalaine 3                  
IFI8114.DT Eriala individuaalaine 5                  
 
Doktoritöö  
Kohustuslikud ained 180 EAP  
 
Semestrivaade: Sügis 2015 Kevad 2016 Sügis 2016 Kevad 2017 Sügis 2017 Kevad 2018 Sügis 2018 Kevad 2019
 
Üliõpilaste edasijõudmine Nominaaljaotuse tasakaal
 
Õppekava: https://ois2.tlu.ee/tluois/kava/IFITD/15.DT
Õppekava inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/programme/IFITD/15.DT